Liên Hệ

NHÀ HÀNG SƠN CA

Địa chỉ: 24 Lạc Chính – Hồ Trúc Bạch

Điểm đến của ẨM THỰC VÀ NGHỆ THUẬT

Hotline: 0913206163 (24/7)